روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برای آگاهی از تخفیفات آینده، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید. timetoup.ir@

… این فرصت تکرار و تمدید ندارد…

هزینه بالاسری

هزینه بالاسری

ضریب بالاسری

نمونه آنالیز بالاسری (جدول 6 بخشنامه 1232579) جهت شرکت در مناقصه ، همراه با توضیحات

هزینه بالاسری چیست؟

هزینه بالاسری در واقع قسمتی از مجموع طرح یا پروژه که در بر گیرنده هزینه های جاری و سود پیمانکار است و به سود درصدی از هزینه های مستقیم کار محاسبه میشود.

هزینه بالاسری، هزینه هایی است که بین اقلام مختلف یک کار، مشترک و عمومی بوده و نمیتوان آن را مستقیما به هر یک از اقلام کارها نسبت داد. مانند هزینه های نیروی انسانی مدیریتی، اداری، مالی، تدارکات، دفترمرکزی و دفاتر کارگاهی.

هزینه بالاسری به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح
زیر تفکیک میشود.

1-هزینه بالاسری عمومی

هزینه بالاسری عمومی

 

این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمیتوان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد،
مانند هزینه های درج شده در زیر:

 1-1
هزینه دستمزد نیوی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی،
امور مالی و اداری، تدارکات و خدمات.

2-1
هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی( سهم کارفرما)، به انضمام
هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

3-1 هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های
ایاب ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام میشود.

4-1 هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر
مرکزی.

5-1 هزینه نگهداری دفتر مرکزی.

6-1 هزینه استهلاک وسایل دفتر مرکزی .

7-1 هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی.

8-1 هزینه مخابات و پست دفتر مرکزی مرکزی.

 9-1
هزینه پذیرایی و آبدارخانه مرکزی.

10-1 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

11-1 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

12-1 هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.

13-1 هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

14-1 هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و
قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آن ها.

15-1 هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

16-1 هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های
نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

17-1 هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر
مرکزی.

2- هزینه بالاسری کار

این هزینه، از نوع هزینه هایی است که میتوان آن
را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

1-2 هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر
است:

1-1-2 هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه
به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

2-1-2 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن
انجام کار که نزد کارفرماست.

2-2 هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر
است:

1-2-2 هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات

2-2-2 هزینه ضمانت نامه پییش پرداخت

3-2-2 هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار

3-2 هزینه مالیات

4-2 هزینه صندوق کارآموزی

5-2 سود پیمانکار

6-2 هزینه های مستمر کارگاه که شامل موارد زیر
است:

1-6-2 هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی
کارگاه، دفترفنی، اداری،؛ مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین هزینه
دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن
کارگاه، منظور نشده است.

2-6-2 هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار
کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار میگیرد.

3-6-2 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به
کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

4-6-2 هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک
پیمان

5-6-2 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.

6-6-2 هزینه پذیرایی کارگاه.

7-6-2 هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر
مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه

8-6-2 هزینه تامین وسیله نقلیه برای تدارکات
کارگاه.

9-6-2 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و
ملزومات.

10-6-2 هزینه آزمایشگاههای پیمانکار

7-2 هزینه تهیه مدارک فنی و تحویل کار

1-7-2 هزینه تهیه عکس و فیلم

2-7-2 هزینه تهیه نقشه های کارگاهی( shop Drawings) در
حد نیاز.

3-7-2 هزینه تهیه نقشه های چون ساخت ( As Built Drawing)

4-7-2 هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه

5-7-2 هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا
زمان تحویل موقت

6-7-2 هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و
تحویل قطعی

توضیح 1) 
هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی
ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور
نشده است.

توضیح 2) در طرحای تملک دارایی های سرمایه ای، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری ( برای پیمانهای مشمول)، توسط دستگاهای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شو، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.

عمده مطالب برگفته از پیوست 3. شرح اقلام هزینه های بالاسری فهارس بهای 98

ضریب بالاسری

نمونه آنالیز بالاسری (جدول 6 بخشنامه 1232579) جهت شرکت در مناقصه ، همراه با توضیحات

3 دیدگاه دربارهٔ «هزینه بالاسری»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =