محدودیت شیب لوله آب و فاضلاب . حداکثر و حداقل شیب لوله . جدول شیب لوله فاضلاب در قالب یک جدول شامل حداقل شیب بر اساس Vf=0.6 m/s.حداقل شیب بر اساس سرعت شستشو در پایان طرح.حداکثر شیب برای حداکثر ارتفاع. براساس لوله پلی اتیلن و بتنی به شرح ذیل می باشد : برای مثال حداکثر […]

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب

عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب شامل مراحل و نکات فنی می باشد که در این مقاله به بخشی از آن اشاره می گردد. روش های اجرایی شبکه آب و فاضلاب را می توان به حفاری به صورت ترانشه باز، حفاری به صورت تونل ( نقب )، لوله رانی توسط دستگاه های میکروتونلینگ تقسیم نمود. […]

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها ابنیه فنی هستند که برای دسترسی به شبکه فاضلاب و کنترل آن تعبیه می شوند. سازه منهول ها از سه قسمت اصلی دریچه ورودی، میله ورودی و اطاقک بازدید تشکیل شده است. معمولا آدمروها از جنس آجر، بتن و لوله پلی اتیلن اجرا می شوند . منهول آجری : […]

راه دسترسی راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل کند. چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه […]

نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه سیمان، نسبت حجمی است. برای مثال ملات 1:6 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6 واحد حجم ماسه مقدار سیمان در ملات بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات به شرح زیر می باشد: ملات ماسه سیمان 1:6 مقدار سیمان 200 کیلوگرم در 1 متر […]

ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.3، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.2 میباشد. ضریب بالاسری طرح های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.41، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار […]

هزینه بالاسری

ضریب بالاسری نمونه آنالیز بالاسری (جدول 6 بخشنامه 1232579) جهت شرکت در مناقصه ، همراه با توضیحات هزینه بالاسری چیست؟ هزینه بالاسری در واقع قسمتی از مجموع طرح یا پروژه که در بر گیرنده هزینه های جاری و سود پیمانکار است و به سود درصدی از هزینه های مستقیم کار محاسبه میشود. هزینه بالاسری، هزینه […]

نقشه ازبیلت چیست؟

نقشه ازبیلت چیست؟ نقشه As Built ( چون ساخت ) نقشه ای است که پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه براساس اجرا تهیه می گردد. پیمانکار موظف است نقشه As Built پروژه را قبل از تحویل موقت تهیه و پس از تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تکثیر نماید. این امر بسته به حجم و […]

نقشه های اجرایی پروژه شبکه فاضلاب

نقشه های اجرایی پروژه شبکه فاضلاب (طرح پروژه) شامل نقشه منطقه (سایت پلان)، پروفیل های طولی و جزئیات اجرایی شبکه فاضلاب (دتایل های فاضلابی) می باشد. به شرح هر یک از موارد در ادامه پرداخته میشود. نقشه محدوده در پلان محدوده اطلاعات مورد نیاز شامل متراژ و جانمایی لوله ها با سایزهای مختلف، تعداد منهول […]

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب بعد از دفع فاضلاب خانگی به روش سنتی و حفر چاه های فاضلاب برای هر خانه مسکونی، شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مورد توجه قرار گرفت. شبکه جمع آوری فاضلاب شهری به دو صورت درهم و مجزا انجام می‏‏شود. در روش درهم، تنها یک شبکه برای هدایت فاضلاب خانگی […]