ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.3، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.2 میباشد.

ضریب بالاسری طرح های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.41، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند، برابر 1.3 میباشد.

لازم به ذکر است ضریب بالاسری برای فصل های تهیه مصالح در هر دو حالت عمرانی و غیر عمرانی برابر 1.14 میباشد.

برای دریافت نمونه آنالیز بالاسری( جدول 6 بخشنامه مناقصات) کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 4 =