آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

تومان ۵۰۰,۰۰۰

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

سرفصل ها شامل آموزش:

آشنایی با نرم افزار msp و فضای آن
آشنایی با انواع WBS ساختار شکست پروژه
انجام نمونه برنامه زمانبندی
یافتن مسیر بحرانی
تهیه نمودار S-CURVE

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه - مهلت استفاده از آخرین تخفیف ویژه سال 1401

تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

جهت سفارش انجام برنامه زمانبندی پروژه خود با نرم افزار MSP با ما تماس بگیرید
گروه مهندسین زمان پیشرفت ارائه دهنده خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی تاسیسات برقی و مکانیکی و … با بیش از ده سال سابقه کار با کارفرمایان متعدد می باشد.

بسیار دیده شده است که همکاران با ارائه ساعات آموزشی بالا سعی در جلب توجه مخاطب دارند در صورتی که فراگیر بعد از گذشت چندین ساعت آموزش هنوز به ایده آل خود نزدیک نشده است.

گروه مهندسین زمان پیشرفت با در نظر گرفتن وقت با ارزش همکاران و مهندسین عزیز، اقدام به ارائه پک های آموزشی با حداکثر بهره وری را داشته است .

اینکه مثلا آموزش تهیه برنامه زمانبندی با ام اس پی در 60 دقیقه چقدر در صرفه جویی در وقت شما و یادگیری بهتر شما کمک کرده است امری است که شما با گذراندن دوره ها با این گروه متوجه خواهید شد.

برنامه-زمانبندی

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP  برنامه زمانبندی مورد نیاز هر پروژه عمرانی میباشد که در حال حاضر اکثر کارفرمایان برنامه زمانبندی با نرم افزار MSP   را میپذیرند. در اغلب قراردادها تهیه برنامه زمانبندی با معیارهایی همراه هستند که در همه مشترک میباشد به عنوان مثال:

 

برنامه زمان بندی کلی بوده و پیمانکار میبایست قبل از شروع بکار برنامه تفضیلی اجرای عملیات را در چهارچوب برنامه داده شده تنظیم و برای تصویب به دستگاه نظارت تسلیم نماید. برنامه زمانبندی تفضیلی پیمانکار باید به گونه ای باشد که اجرای اجرای کارها با توجه به تعطیل بعضی از قسمت ها در فصل یخبندان در مدت قرارداد انجام شود.

کنترل پروژه با گروه

مهندسین زمان پیشرفت

در برنامه کلی مدت اجرای پیمان N  ماه شمسی تعیین شده است که در آن تعطیلی کار به علت شرایط نامناسب جوی و یخبندان در نظر گرفته شده است. لذا تعطیلی کارگاه در این ایام که با تشخیص دستگاه نظارت انجام شود به هیچ عنوان به مدت قرارداد اضافه نمیشود و پیمانکار موظف است عقب افتادگی ناشی از تعطیلات فوق را در فصل کاری جبران نماید.

 

نرم افزار های مورد استفاده

برای دستیابی به یک برنامه جامع و کنترل روند پیشرفت پروژه ها در این شرکت از نرم افزار MSP  و فارسی ساز پرنیان (با تاریخ های شمسی) استفاده می‏شود و با پیروی از دستورالعمل ذیل برنامه های واحدی از نظر ساختاری ایجاد می شود.

ساختار شکست کار WBSبرنامه زمانبندی

تعاریف در برنامه زمانبندی:

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

Master Plan   : چارچوب کلی برنامه ریزی و زمانبندی اجرایی پروژه همراه با مستندات و منابع تهیه آن می باشد.

برنامه زمانبندی کلی اولیه:

(Overal Plan)  برنامه ای که در آن فعالیت های انجام یک پروژه با در نظر گرفتن شرایط قراردادی،  مدت زمان و تاریخ شروع و پایان هر فعالیت مشخص شده و به همراه گانت چارت توسط نرم افزار MSP نوشته می شود.(لازم به ذکر است نمونه برنامه پیوست شده از سوی این شرکت در این مرحله برنامه زمانبندی کلی اولیه می‏باشد).

برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه :

(Baseline Plan) برنامه زمانبندی که در آن  فعالیت ها تا سطحی مشخص ریز شده و اوزان و هزینه مربوط به هر فعالیت مشخص می باشد که در مدت 20 روز بعد از ابلاغ قرارداد جهت بررسی و تایید مشاور و در نهایت کارفرما ارسال میگردد.

برنامه زمانبندی اصلاحی :

(REPlan) برنامه زمانبندی که بدلیل تغییراتی در پروژه  ( تاریخ اتمام پروژه و یا تغییر نقشه ها)  تهیه می گردد.

برنامه زمانبندی به روز شده :

(Up Date Plan) برنامه زمانبندی که در تاریخهای معین بروز رسانی شده و درصد پیشرفت و تاریخ واقعی شروع و اتمام فعالیتها در آن اعمال می گردد.

 

WBSساختار شکست کار : 

شامل بخشهای اصلی پروژه  در سطوح مختلف که با مطالعه اسناد مربوط به قرارداد و نقشه های اجرایی و رایزنی با افراد مسئول در پروژه تهیه میگردد. بهتر است ابتدا به صورت درختی طراحی کرده و پس از تکمیل و رفع نواقص به صورت نهایی همراه با کدینگ فعالیت ها تهیه شود .کدینگ نیز متناسب با سطوح پروژه ها به صورت ذیل انجام میگیرد:

 یک :  پروژه  Project

 دو : محدوده کاری /زیر پروژه Scope of Work

سه : رویه تخصص Discipline

چهار : بسته کاری فعالیت Work Package

پنج : مراحل کاری Level of Effort

سطح برنامه : هر فعالیت بر حسب نیاز به سطوح جزء تری تفکیک می شود که با در نظر گرفتن کل پروژه بعنوان سطح 1،  شروع شده و تا سطح 5 جزء می گردد .

اوزان فعالیت :(Weight Factor) وزنی که بر اساس تناسب میان زمان ، ریال و میزان اهمیت به هر فعالیت تخصیص میابد.

نمونه برنامه زمانبندی

تهیه  Master Plan  پروژه:

پیمانکار  بایستی Master Plan پروژه شامل :

 1. ساختار اجرایی پروژه
 2. جدول مشخصات منابع
 3. ساختار نیروی انسانی کارگاه
 4. شناسایی و تحلیل ریسکهای پروژه
 5. تعریف گستره و محدوده پروژه
 6. مشخصات فنی پروژه
 7. برنامه زمانبندی کلی WBS و درصدهای وزنی سطح یک و دو
 8. برنامه زمانبندی تفصیلی

را تدوین و پس از تایید مشاور از طریق مبادی ذیربط به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ارسال نمایند حداکثر زمان تحویل برنامه زمانبندی کلی پروژه، 20 روز پس از شروع پروژه از زمان تحویل زمین می باشد.

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

  قواعد تهیه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی :

برنامه زمانبندی بایستی شامل کلیه گستره و محدوده پروژه باشد.

به ازای تمامی تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور (رفع معارضین ، ابلاغ نقشه ها، انحراف ترافیک و …) باید مایلستونی بعنوان پیش نیاز فعالیتهای درگیر در برنامه لحاظ گردد در مواردی که عدم وجود نقشه های اجرایی مانع از ریز کردن سطح فعالیتها می گردد وزن تقریبی به فعالیت مربوطه تخصیص داده شده و پس از کامل شدن نقشه ها برنامه اصلاح گردد.

در تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازی به یکسان کردن تعداد سطوح قسمت های مختلف جهت زیبایی شکل برنامه نمی باشد

جهت حفظ انعطاف برنامه تا جای ممکن از قراردادن قید تاریخ اجتناب نمایید.(فقط مایلستون ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند)

شناوری فعالیتها از حد غیر منطقی و مجاز بیشتر نباشد و در برنامه فعالیت ها شناوری منفی وجود نداشته باشد. صحت مسیر بحرانی پروژه توسط مشاور تایید می گردد.

شبکه فعالیت های پروژه باید کامل و منطقی باشد بگونه ای که فعالیت معلق در برنامه وجود نداشته باشد و اکثر فعالیت ها  پروژه باید پیش نیاز FS داشته باشند.

در تقویم پروژه ، باید روزهای کاری به دقت  لحاظ گردد. البته پیمانکار می تواند ایام تعطیلات نوروزی و تعطیلات رسمی که در آن روزها کارگاه تعطیل است را تقویم روز غیر کاری لحاظ نماید.

آموزش دفترفنی پروژه های عمرانی

آموزش متره و برآورد با فهرست ابنیه، آموزش تکسا صورت وضعیت نویسی و تعدیل و آنالیزبها و پیشنهاد قیمت، آموزش نقشه خوانی معماری و سازه، آموزش تهیه برنامه زمانبندی با ام اس پی

برنامه زمانبندی باید شامل اطلاعات و ستونهای ذیل باشد:

نام فعالیتشرح مختصر و مفید آیتم های کاری لحاظ می گردد.

مدت زمان : مدت زمان انجام هر کدام از آیتم های کاری لحاظ گردد.

تاریخ شروع ( baseline start  ): تاریخ شروع هر کدام از فعالیت ها با تاریخ شمسی در برنامه ذکر گردد.

تاریخ پایان ( baseline finish ) : تاریخ پایان هر کدام از آیتم ها با تاریخ شمسی در برنامه لحاظ گردد.

احجام: حجم فیزیکی هر کدام از آیتم ها ی پروژه بر اساس نقشه ها در برنامه لحاظ گردد.

واحد: واحد سنجش هر کدام از آیتم ها در این ستون ذکر گردد.

منابع و ماشین آلات: در این ستون میزان منابع و مصالح و ماشین آلات لازم برای اجرای هر کدام از فعالیت ها با توجه به زمان برآورد شده جهت انجام آن آیتم لحاظ گردد.( البته ذکر منابع و تجهیزات در ستون Text  باشد)

هزینه هر فعالیت (baseline cost): در این ستون هزینه برآوردی هر فعالیت بر اساس رقم پیمان قید گردد. بگونه ای که در مجموع برابر رقم پیمان گردد.

ضریب وزن زمانی  : این ضریب از تقسیم زمان تخصیص یافته به هر فعالیت از پروژه بر مدت زمان کل پیمان  حاصل می گردد.

ضریب وزن اهمیت فعالیت : اهمیت هر فعالیت  بر اساس قضاوت مهندسی و نظر خبره به  فعالیت ها  پروژه اختصاص داده می شود.

ضریب وزن ریالی : با توجه به مقادیر برآورد منضم به پیمان و احجام کار ، مبلغ پیمان بین آیتم های برنامه تقسیم شده و درصد وزن ریالی از تقسیم هزینه هر فعالیت به رقم قرارداد تهیه می گردد.

ضریب وزن فیزیکی معادل :  از ترکیب 60 درصد وزن ریالی ، 30 درصد وزن زمانی و 10 درصد وزن اهمیت بدست می آید.  جهت کنترل پیشرفت کار تهیه می گردد. جدول نحوه محاسبه درصدهای وزنی در یک فایل اکسل تهیه و ارسال گردد.

جدول تخصیص منابع پروژه در یک فایل اکسل تهیه و به همراه نمودار S ونمودار Cash Flow بر مبنای هزینه تخصیص یافته به فعالیتها ارسال گردد.

آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

تهیه برنامه های جبرانی:

در صورتی که برنامه نیاز به تغییرات داشته و یا زمان برنامه قبلی به اتمام رسیده باشد، باید پیمانکار بایستی برنامه جدید را به همراه فهرست کاملی از تغییرات بوجود آمده در برنامه اولیه ارسال نماید. تهیه برنامه زمانبندی جبرانی در مواقع تغییر نقشه ، رفع معارض و انحراف بیش از  25درصد از برنامه  به درخواست کارفرما یا مشاور می تواند باشد.

برنامه زمانبندی جبرانی بایستی شامل تمام گستره و محدوده پروژه باشد. در تهیه برنامه جبرانی بایستی تاریخ فعالیت های انجام شده از زمان شروع پروژه تا تاریخ تهیه برنامه جبرانی بر اساس واقعیت لحاظ شده و تاریخ انجام بقیه فعالیت ها از تاریخ تهیه برنامه جبرانی لحاظ گردند و از  روش reschedule  کردن برنامه اولیه خودداری گردد.

تا زمان ارسال برنامه جبرانی و ابلاغ آن جهت وحدت رویه کار از برنامه قبل استفاده خواهد شد .

به روز رسانی برنامه های زمانبندی:

پیمانکاران بایستی درصدهای برنامه ای و واقعی را از روش زیر محاسبه و فایل برنامه را پس از تایید مشاور  بیست و پنجم هر ماه به واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان ارسال نمایند.

در صد پیشرفت برنامه ای

با استفاده از ststus date تاریخ تهیه گزارش را وارد و پیشرفت برنامه ای پروژه محاسبه میگردد .

در صد پیشرفت  واقعی

در ستون %complete پیشرفت فیزیکی هر فعالیت وارد گردد و در قسمت Actual start  وActual finish     تاریخهای واقعی قید گردد . (این تاریخها در زمان تهیه لایحه تاخیرات ملاک  شروع و خاتمه فعالیت می باشند.

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس

به همراه جزوه آموزشی رایگان تحلیل تکنیکال

1 دیدگاه برای آموزش تهیه برنامه زمانبندی اجرای کار با نرم افزار MSP

 1. شیرازیان

  سلام خدمت گروه مهندسین زمان پیشرفت، من این پک را تهیه کردم، مطالب به صورت جامع و خوب گفته شد.🌹🙏🏻

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.