تماس با ما

اعضای تیم نویسندگان “زمان پیشرفت”

مهندس نیما قهرمانی – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

مهندس افسانه صدیقی – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

برای ذکر سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق بخش “نظرات” همچنین راههای ارتباطی ذیل اقدام فرمایید :
تماس با ما : info@timetoup.com – 09150737582