شرایط عمومی پیمان

تومان ۰

موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی

متن نامه سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها.

برای مشاهده دوره های آموزشی متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی و … اینجا را کلیک نمایید.

شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار میرود، قرار داده شده است که برای انعقاد پیمانها مورد عمل قرار میگیرد.

در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مینماید تا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرا گذاشته شود

پیمانهای حمل و نقل، پیمان های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از 75 درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

شرایط عمومی پیمان شامل 5 فصل و 54 ماده میباشد.

فصل اول- تعاریف و مفاهیم شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

تعاریف ومفاهیم

ماده 1 : پیمان
پیمان،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده2 موافقتنامه پیمان،درج شده است
ماده 2 : موافقتنامه
موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده
است.
ماده 3 : شرایط عمومیشرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.

ماده 4 : شرایط خصوصی
شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی،برای این پیمان…

ماده 5 : برنامه زمانی اجرای کار

ماده 6 : کارفرما
کارفرما،شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان رابراستا استنادومدارک
پیمان،به پیمانکارواگذارکرده است.نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما،درحکم کارفرما می باشند.

ماده 7 : پیمانکار
پیمانکار،شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکنندهً پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراسا استناد
ومدارک پیمان،به عهده گرفته است.نمایندگان وجانشینهای قانونی پیمانکار،درحکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 : مدیر طرح
مدیر طرح،شخص حقوقی است که به منظورمدیریت اجرای کار،درچارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد ومتدارک
پیمان،ازسوی کافرما به پیمانکارمعرفی می شود.

ماده 9 : مهندس مشاور،مهندس ناظر

ماده 10 : رئیس کارگاه

ماده 11: پیمانکار جزء

ماده 12 : کار،کارگاه،تجهیزوبرچیدن کارگاه
ماده 13: مصالح،تجهیزات،مصالح وتجهیزات پای کار،ماشین آالت وابزار،تاسیسات وساختمانهای موقت،وسایل

ماده 14: برآورد هزینه اجرای کار،مبلغ پیمان،مبلغ اولیه پیمان،مبلغ نهایی پیمان،ضریب پیمان،نرخ پیمان،مدت
پیمان،مدت اولیه پیمان،متوسط کارکردفرضی ماهانه

ماده 15: تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها

فصل دوم – تاییدات و تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

ماده16: تاییدات پیمانکار

ماده 17: کارکنان

ماده 18: مسئولیت حسن اجرای کار،برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

ماده 19: کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها

ماده 20: تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

ماده 21: حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت هخای لازم

ماده22: ترتیب گردش مدارک و ابلاغ دستور کارها

ماده 23: حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها

ماده 24: واگذاری، پیمانکاران جزء

ماده 25: اجرای کار در شب

ماده 26: آثار تاریخی و اشیاء عتیقه

ماده 27: اقامتگاه قانونی

فصل سوم – تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28: تحویل کارگاه

ماده 29: تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان

ماده 30: تغییر مدت پیمان

ماده 31: مدیریت اجرا

ماده 32: نظارت بر اجرای کار

ماده 33: مهندس ناظر

فصل چهارم – تضمین، پرداخت، تحویل کار در شرایط عمومی پیمان

ماده 34: تضمین انجام تعهدات

ماده 35: تضمین حسن انجام کار

ماده 36: پیش پرداخت

ماده 37: پرداخت ها

ماده 38: پرداخت های ارزی

ماده 39: تحویل موقت

ماده 40:  صورت ضعیت قطعی

ماده 41: تحویل قطعی

ماده 42: مسئولیت های دوره تضمین

فصل پنجم – حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده 43: بروز حوادث قهری

ماده 44: ممنوعیت قانونی

ماده 45: حقوق انحصاری ثبت شده

ماده 46: موارد فسخ پیمان

ماده 47: اقدامات فسخ پیمان

ماده 48: خاتمه پیمان

ماده 49: تعلیق

ماده 50: هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار

ماده 51: صورتحساب نهایی

ماده 52: تسویه حساب

ماده 53: حل اختلاف

ماده 54: قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

شرایط عمومی پیمان

.

سوالات و نظرات خود را در قسمت نظرات بپرسید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

جهت سفارش انجام صورت جلسات و صورت وضعیت ها و سایر امور فنی پروژه های خود با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرایط عمومی پیمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.