خانم مهندس عمران

خانم مهندس

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم...

سلام خیلی خوشحالم که در این صفحه هستید، قصد من از تشکیل این صفحه بیان تمام تجربه ها و افکار و علاقه مندی هایم هست. امیدوارم مفید باشه.