آموزش آنلاین

آموزش نکات فهارس بها

یکی از موارد فوق العاده مهم که در راستای یک مهندس دفتر فنی خوب شدن حائز اهمیت است، مسلط بودن به فهارس بهای مرتبط با پروژه می باشد

چند ساعت آموزش = چند سال سابقه کار

راهنمای دوره های آموزش فهارس بها

دوره 5 – آموزش فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و خطوط انتقال آب

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: 20 آبان ماه

مدت دوره: 8 ساعت

 

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

مدرس : مهندس نیما قهرمانی

قیمت: 340 هزار تومان

1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. نکات تکمیلی و رفع اشکالثبت نام

دوره 6 – آموزش صورتجلسه نویسی و متره در پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب

 

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: 20 آبان ماه

مدت دوره: 15 ساعت

 

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

مدرس : مهندس نیما قهرمانی

قیمت: 490 هزار تومان


ثبت نام


1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. آموزش متره و صورتجلسه نویسی در پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب

5. نکات تکمیلی و رفع اشکال


دوره 7 – آموزش فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 

 

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: در حال ثبت نام

مدت دوره: 6 ساعت

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

قیمت: 240 هزار تومان


ثبت نام


1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. نکات تکمیلی و رفع اشکال


دوره 8 – آموزش فهرست بهای آبیاری و زهکشی و شبکه توزیع آب

 

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: در حال ثبت نام

مدت دوره: 8 ساعت

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

قیمت: 240 هزار تومان


ثبت نام


1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. نکات تکمیلی و رفع اشکال


دوره 9 – آموزش فهرست بهای سدسازی

 

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: در حال ثبت نام

مدت دوره: 6 ساعت

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

قیمت: 240 هزار تومان


ثبت نام


1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. نکات تکمیلی و رفع اشکال


دوره 10 – آموزش فهرست بهای تاسیسات برقی و مکانیکی

 

گروه مهندسین زمان پیشرفت

دوره: پاییز 1399

زمان شروع: در حال ثبت نام

مدت دوره: 10 ساعت

نوع آموزش: آنلاین-مجازی

قیمت: 420 هزار تومان


ثبت نام


1. کلیات و تعاریف

2. آموزش نکات کلیدی

3. کلیم های مطلوب در این فهرست

4. نکات تکمیلی و رفع اشکال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =