روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
برای آگاهی از تخفیفات آینده، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید. timetoup.ir@

… این فرصت تکرار و تمدید ندارد…

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی یا کارکرد پروژه

با توجه به ماده 37 شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت نویسی یا کارکرد پروژه اینگونه تعریف میشود که در آخر هر ماه، پیمانکار وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلس ها است اندازه گیری مینماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین میکند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر مینماید.

مهندس مشاور صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید آنرا در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر، برای کارفرما ارسال مینماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار میرساند.

کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت میکند.

 

دریافت نمونه جداول اکسل صورت وضعیت نویسی

با پرداخت صورت وضعیت موقت تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرما است لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار پیمانکار قرار میگیرد.

مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آن ها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز این ها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع میشود.

به منظور ایجاد امکان برای تهیه و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده 40، پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آن ها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت مجلس ها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

ترتیب قرار گیری برگه های صورت وضعیت

  1. مشخصات پیمان: شامل شماره قرارداد و تاریخ آن، مبلغ اولیه پیمان، دوره مبنای پیمان، فهرست  یا فهرست های مورد استفاده در آن و …(1برگه)
  2. جدول دفترچه ها: جمع کل فهارست بها با در نظر گرفتن ضرایب پیمان و همچنین تجهیز و برچیدن کارگاه که در نهایت مبلغ وضعیت را به ما نشان میدهد.(1برگه)
  3. جدول خلاصه فصول مالی وضعیت : شامل جمع کل (با ضریب یا بدون ضرایب) هر فصل فهرست بهای مورد تظر میباشد که در انتها جمع کل آن فهرست بها با ضرایب درج میشود.(برگه به تعداد فهارس بهای موجود در وضعیت)
  4. برگه مالی: جمع مقادیر کلی متعلق به هر آیتم با بهای واحد آن درج میشود که در نهایت مبلغ بدون ضریب هر آیتم مشخص میشود و سپس در مبلغ نهایی آخر هر فصل در تک تک ضرایب ضرب خواهد شد.(برگه به تعداد قرار گیری کل آیتم های صورت وضعیت)
  5. خلاصه متره: با توجه به اینکه ممکن است هر آیتم در ریز متره دارای موقعیت خاصی در پروژه باشد در خلاصه متره همه موقعیت های یک آیتم  به صورت مرتب کنار هم درج میشوند.
  6. ریز متره: شامل موقعیت های مختلف ، فهارس مختلف و ریز مقادیر هر آیتم به ذکر شماره صورتمجلس های مربوطه میباشد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس

به همراه جزوه آموزشی رایگان تحلیل تکنیکال

نمونه برگه های یک وضعیت موقت

برگه دفترچه های وضعیت
برگه خلاصه فصول مالی
برگه خلاصه فصول مالی
برگه مالی صورت وضعیت
خلاصه متره وضعیت
ریزمتره وضعیت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 6 =