نقشه ازبیلت چیست؟

نقشه ازبیلت چیست؟ نقشه As Built ( چون ساخت ) نقشه ای است که پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه براساس اجرا تهیه می گردد. پیمانکار موظف است نقشه As Built پروژه را قبل از تحویل موقت تهیه و پس از تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تکثیر نماید. این امر بسته به حجم و […]

نقشه های اجرایی پروژه شبکه فاضلاب

نقشه های اجرایی پروژه شبکه فاضلاب (طرح پروژه) شامل نقشه منطقه (سایت پلان)، پروفیل های طولی و جزئیات اجرایی شبکه فاضلاب (دتایل های فاضلابی) می باشد. به شرح هر یک از موارد در ادامه پرداخته میشود. نقشه محدوده در پلان محدوده اطلاعات مورد نیاز شامل متراژ و جانمایی لوله ها با سایزهای مختلف، تعداد منهول […]