معرفی کتاب کار عمیق

معرفی کتاب کار عمیق

آنچه در کتاب کار عمیق میخوانیم، اغلب، افرادی که چندین کار را به صورت همزمان انجام می دهند، تحسین می کنیم. دوست داریم خودمان هم با انجام همزمان و یا سریع چندین کار، بازدهی مان را بیشتر، و در وقتمان صرفه جویی کنیم. اما مشکل بزرگی در این نگرش وجود دارد؛ هیچ نتیجه مهم و …

معرفی کتاب کار عمیق Read More »