قرارداد پیمانکاری - سرجمع

قرارداد سرجمع چیست؟

اگه دنبال این هستی که اکسل رو تو یک ساعت در حد مهندس یاد بگیری همینجا رو کلیک کن قرارداد سرجمع چیست؟ یکی از روش های انقعاد پیمان برای اجرای کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا 4000 متر مربع (و در مواردی بیشتر)، قرارداد سرجمع یا lump sum می باشد. در این روش ساختار شکست …

قرارداد سرجمع چیست؟ Read More »