اجرای پروژه شبکه فاضلاب

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها آدم روهای فاضلابی یا منهول ها ابنیه فنی هستند که برای دسترسی به شبکه فاضلاب و کنترل آن تعبیه می شوند. سازه منهول ها از سه قسمت اصلی دریچه ورودی، میله ورودی و اطاقک بازدید تشکیل شده است. معمولا آدمروها از جنس آجر، بتن و لوله پلی اتیلن اجرا …

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها Read More »