شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب بعد از دفع فاضلاب خانگی به روش سنتی و حفر چاه های فاضلاب برای هر خانه مسکونی، شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مورد توجه قرار گرفت. شبکه جمع آوری فاضلاب شهری به دو صورت درهم و مجزا انجام می‏‏شود. در روش درهم، تنها یک شبکه برای هدایت فاضلاب خانگی …

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری Read More »