اصلاح شماره صفحات در ورد

اصلاح شماره بندی صفحات ورد

یکی از نکات ضروری در ارائه یک متن، نوشته و یا گزارش، نحوه شماره صفحه گذاشتن در نرم افزار ورد Word office و همچنین اصلاح و تغییر آن می باشد. گاهی اوقات نیز میخواهیم یک صفحه را در میان متن اضافه کنیم. اما مشاهده می شود گاهی اوقات شماره صفحات به صورت خودکار، اصلاح نمی …

اصلاح شماره بندی صفحات ورد Read More »