دایی جان ناپلئون

دایی جان ناپلئون

داستان پسر 14 ساله ای که عاشق دختر دایی جان ناپلئون میشود ودر راه رسیدن به معشوقش لیلی ماجراهایی اتفاق میافتد که خواندنی است…