آدم روهای فاضلابی یا منهول ها

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها  ابنیه فنی هستند که برای دسترسی به شبکه فاضلاب و کنترل آن تعبیه می شوند. سازهمنهول ها از سه قسمت اصلی دریچه ورودی، میله ورودی و اطاقک بازدید تشکیل شده است. معمولاآدمروها از جنس آجر، بتن و لوله پلی اتیلن اجرا می شوند. . منهول آجری : معمولا منهول …

آدم روهای فاضلابی یا منهول ها Read More »