نیما قهرمانی- موسیقی

نیما قهرمانی- موسیقی . نوازنده و مدرس تار، سه تار و دوتار شمال خراسان. تدریس آنلاین خصوصی موسیقی .
مقام اول نوازندگی در جشنواره های سراسری .
https://www.instagram.com/nima.ghahremani_official/
تدریس آنلاین سلفژ . آموزش خصوصی و آنلاین تار ، سه تار و دوتار. آموزش سلفژ .

جهت رزرو دوره های آموزش تار و سه تار کلیک نمایید.