نیما قهرمانی


سوابق تحصیلی:

مهندسی عمران- عمران/ کارشناسی/دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی/کارشناسی ارشد/ دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان پایان نامه :

تعیین موقعیت بهینه چاه پیزومتری در شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با منظور نمودن عدم قطعیت های بهره برداری در آینده
نیما قهرمانی

مهارت های نرم افزاری:


 • نرم افزار اتوکد AutoCAD

 • نرم افزار تکسا Taksa

 • نرم افزار مایکروسافت آفیس Microsoft Office

  word,excel,power point,visio

 • نرم افزار زمانبندی و کنترل پروژه

 • نرم افزار طراحی سازه

  Etabs &safe

 • نرم افزار طراحی Revit

 • نرم افزار Civil3D

مهارت های تخصصی:


 • طراحی نقشه های  سازه و معماری

 • متره و برآورد

 • تهیه صورتجلسات، مکاتبات، مدیریت ادعا

 • کنترل پروژه

 • صورت وضعیت نویسی و تعدیل

 • آنالیز بها و پیشنهاد قیمت مناقصه

 • تاخیرات ، جرائم ، گزارشات و …

   پروژه ها:


 • احداث ایستگاه قطارشهری 

 • اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

 • ساختمانهای مسکونی و اداری 

 • ساختمان های سوله و صنعتی

 • پروژه های احداث جایگاه سوخت

 •  احداث مجموعه توانبخشی و بیمارستان

 • پروژه های خط انتقال آب

 • پروژه های اجرای آسفالت و ترمیم راه و محوطه سازی

 • و…