نیما قهرمانی

نیما قهرمانی

نیما قهرمانی
متاهل
ساکن مشهد


سوابق تحصیلی:

مهندسی عمران- عمران/ کارشناسی/دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی/کارشناسی ارشد/ دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان پایان نامه :


تعیین موقعیت بهینه چاه پیزومتری در شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با منظور نمودن عدم قطعیت های بهره برداری در آینده

مهارت های نرم افزاری:


 • نرم افزار اتوکد AutoCAD
 • نرم افزار تکسا Taksa
 • نرم افزار مایکروسافت آفیس Microsoft Office
  word,excel,power point,visio
 • نرم افزار زمانبندی و کنترل پروژه
 • نرم افزار طراحی سازه
  Etabs &safe
 • نرم افزار طراحی Revit
 • نرم افزار Civil3D

مهارت های تخصصی:


 • طراحی نقشه های  سازه و معماری
 • متره و برآورد
 • تهیه صورتجلسات، مکاتبات، مدیریت ادعا
 • کنترل پروژه
 • صورت وضعیت نویسی و تعدیل
 • آنالیز بها و پیشنهاد قیمت مناقصه
 • تاخیرات ، جرائم ، گزارشات و …

   پروژه ها:


 • احداث ایستگاه قطارشهری 
 • اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
 • ساختمانهای مسکونی و اداری 
 • ساختمان های سوله و صنعتی
 • پروژه های احداث جایگاه سوخت
 •  احداث مجموعه توانبخشی و بیمارستان
 • پروژه های خط انتقال آب
 • پروژه های اجرای آسفالت و ترمیم راه و محوطه سازی

 • و…