آموزش برنامه زمانبندی و کنترل پروژه

آموزش تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه پک آموزش مقدماتی تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزار ام اس پی، مورد نیاز مهندسین موفق عمران ، پیمانکاران، مهندسین مشاور، کارفرمایان و دستگاه های اجرایی و دانشجویان جهت ورود به بازار کار. در این دوره مقدماتی نیاز آموزش بسیاری از پیمانکاران و … برای تهیه برنامه زمانی […]

آموزش برنامه زمانبندی و کنترل پروژه Read More »