افسانه صدیقی

افسانه صدیقی
متاهل
ساکن مشهد


سوابق تحصیلی:

مهندسی عمران- عمران/ کارشناسی/دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی/کارشناسی ارشد/ موسسه آموزش عالی خاوران

عنوان پایان نامه :

معرفی زهکشهای افقی منقطع در سدهای خاکی با طول تاج زیاد

مهارت های نرم افزاری:


 • نرم افزار اتوکد AutoCAD
 • نرم افزار تکسا Taksa
 • نرم افزار مایکروسافت آفیس Microsoft Office
  word,excel,power point,visio
 • نرم افزار زمانبندی و کنترل پروژه MSP
 • نرم افزار طراحی سازه
  Etabs &safe
 • نرم افزار Photoshop
 • نرم افزار طراحی Revit
 • نرم افزار Civil3D

مهارت های تخصصی:


 • طراحی نقشه های  سازه و معماری
 • متره و برآورد
 • تهیه صورتجلسات، مکاتبات
 • کنترل پروژه
 • صورت وضعیت نویسی و تعدیل
 • آنالیز بها و پیشنهاد قیمت مناقصه
 • تاخیرات ، جرائم ، گزارشات و …

   پروژه ها:


 • پروژه احداث سد خاکی
 • اجرای آسفالت و ترمیم راه
 • ساختمانهای مسکونی و اداری و سوله
 • احداث جایگاه سوخت
 • احداث بیمارستان
 • پروژه های خط انتقال آب
 • اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
 • و…

Email: afsaneh.sedighi@gmail.com