افسانه صدیقی

afsaneh.sedighi@gmail.com


سوابق تحصیلی:

مهندسی عمران- عمران/ کارشناسی/دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی/کارشناسی ارشد/ موسسه آموزش عالی خاوران

عنوان پایان نامه :

معرفی زهکشهای افقی منقطع در سدهای خاکی با طول تاج زیاد
افسانه صدیقی

مهارتهای نرم افزاری:

 • 2D&3D AutoCAD

 •  Taksa

 •  Microsoft Office

  Word, Excel, PowerPoint, Visio

 • Microsoft Project

 •  Civil3D

 • ETABS & SAFE

 •  Adobe Photoshop 

 •  Revit

 • CSDP

مهارتهای تخصصی:

 


 • طراحی نقشه های  سازه و معماری و راهسازی

 • متره و برآورد

 • تهیه صورتجلسات، مکاتبات

 • کنترل پروژه

 • صورت وضعیت نویسی و تعدیل

 • آنالیز بها و پیشنهاد قیمت مناقصه

 • تاخیرات ، جرائم ، گزارشات و …

   پروژه ها:

 


 • پروژه احداث سد خاکی

 • اجرای آسفالت و ترمیم راه

 • طراحی آزادراه، بزرگراه، ساختمانهای مسکونی و اداری و سوله
 • احداث جایگاه سوخت

 • احداث بیمارستان

 • پروژه های خط انتقال آب

 • اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

 • و…